OBAVEŠTENJE ZA KUPCE! GODIŠNJI ODMOR 11-OG JULA DO 04-OG AVGUSTA! SA RADOM I SLANJEM POŠILJKI KREĆEMO OD 5-OG AVGUSTA!!!

Obaveštenje Reklamacija i Uslovi

Reklamacija

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da uloži reklamaciju na kupljeni proizvod u roku od 2 godine od datuma kupovine.
Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno u prodajnom objektu u kome je robu kupio, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenj robi ili drugog dokaza o kupovini kao što je: kopija računa, slip, izvod iz banke za kupovinu platnim karticama ili čekovima građana, izvod iz službe računovodstva za kupovinu preko administrativne zabrane, gotovinski račun ili potvrda porudžbine sa ID brojem za online porudžbine.
Po prijemu, reklamacija se evidentira i proizvod prosleđuje na pregled ovlašćenom licu za prijem i rešavanje reklamacija. Najkasnije u roku od 8 dana prodavac je dužan da odgovori na uloženu reklamaciju.
Po prijemu odgovora potrošač je dužan da se, najkasnije u roku od 3 dana, izjasni na predlog prodavca. Ukoliko se potrošač ne izjasni u navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robe firma Auto Biznis snosi troškove preuzimanja robe od kupca i dostave reklamiranog artikla na našu adresu preko kurirske službe DExpress sa kojom ima ugovor! 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa članom 151. Zakona o zaštiti potrošača,  prodavnica  "Auto Biznis"  je obavezna da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na adresi:
https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca
• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 CENE NA SAJTU www.autobiznis.rs  ISKAZANE  SU SA URAČUNATIM PDV-om bez troškova prevoza i poštarine koja se dodatno naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe DEXPRESS.

 USLOVI KORIŠĆENJA:

Uslovima korišćenja definisana su osnovna pravila kupovine u našoj Internet prodavnici.

Korišćenje Internet prodavnice
Korisnik prihvata korišćenje Internet prodavnice www.autobiznis.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.
Korisniku je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja Internet prodavnice. Ovakvo i svako drugo korišćenje koje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.
 

CENE NA SAJTU SU SA URAČUNATIM PDV-om bez troškova prevoza i poštarine

Ukoliko je za artikal odobren promotivni internet popust, iskazan je i procentualno i brojčano, i odobren je samo za artikle naručene putem internet narudžbenice.
 

NAČINI PLAĆANJA: 

1. Pouzećem - u gotovini, prilikom preuzimanja naručene robe, (koja se isporučuje na adresu kupca),kurirskoj službi Daily Express-a koja vrši isporuku robe. 
2. Virmanom - pravna lica nakon poslate Internet narudžbenice naknadno dobijaju predračun na osnovu koga vrše plaćanje.  
3. Robu naručenu preko naše Internet prodavnice možete platiti i podići u našem maloprodajnom objektu, gde možete iskoristiti dodatne mogućnosti plaćanja: čekovima gradjana, Dina, Visa, Diners, Master, Maestro i drugim podržanim karticama.
 

ISPORUKA ROBE:

Rok isporuke je 1 - 4 dana.
Isporuka robe za firme vrši se nakon registrovanja uplate na računu prodavca (plaćaju virmanski po predračunu koji dobijaju naknadno, nakon kreiranja narudžbenice i prilikom isporuke robe dobijaju račun-otpremnicu).
Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Isporuka izvan teritorije Republike Srbije trenutno nije moguća.
  


OSTALI USLOVI:

Auto Biznis zadržava pravo promene cena i količina.
Narudžbina kupca bez dobijene potvrde od Auto Biznisa ne predstavlja završenu narudžbinu.
Pre svake isporuke prodavac je u obavezi da potvrdu narudžbenice izvrši telefonskim putem ili slanjem predračuna pravnom licu.
U slučaju bilo kakve promene, prodavac je u obavezi da o tome obavesti kupca.
Nakon telefonske ili e-mail saglasnosti od strane kupca i prodavca, narudžbenica se smatra potvrđenom i roba se prosleđuje.
Za kontakt sa našom online službom možete koristiti i formu Kontakt
 

PRIVATNOST PODATAKA:

"Auto Bizinis" se obavezuje da će podatke koji su nam neophodni za formiranje narudžbina (ime, prezime, adresa, e-mail, telefon...) i isporuku naručene robe, čuvati kao privatnost svojih kupaca. 
Prikupljaju se samo osnovni podaci o kupcima/korisnicima, zaista neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u preduzeću "Auto Biznis" odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Podaci o traženim i kupljenim artiklima, kao i o stranicama koje korisnici posećuju prikupljamo, analiziramo, obrađujemo i koristimo u cilju poboljšanja ponude, izgleda i načina korišćenja naših stranica, kako bismo korisnicima omogućili jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
"Auto Biznis" se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.
 
Fotografije 
Fotografije na Internet prodavnici su vlasništvo "Auto Biznis", Novi Sad
Logo-fotografije proizvodjača artikala predstavljaju  njihovo vlasništvo
Logo Google+ je vlasništvo Google, Inc.
Logo Facebook je vlasništvo Facebook, Inc. 
Logo Twitter je vlasništvo Twitter, Inc.
Logo Linkedin je vlasništvo Linkedin, Inc.
Logo YouTube je vlasništvo Google, Inc. 
Logo Google Adwords je vlasništvo Google, Inc. 
Zabranjeno je svako upotrebljavanje, kopiranje i pozajmljivanje fotografija sa Internet prodavnice

 
KORIŠĆENJE SADRŽAJA:

Nije dozvoljeno koristiti Internet prodavnicu u svrhe zabranjene Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu  (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi.
Nije dozvoljeno distribuirati, modifikovati, kopirati, prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj sa Internet prodavnice, bez prethodnog pismenog odobrenja "Auto Biznis", Novi Sad.
Nije dozvoljeno korišćenje Internet prodavnice za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala.
"Auto Biznis" će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim se zahtevaju otkrivanje ili pomoć u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.
Takođe, sve informacije o tome da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe Internet prodavnice od strane trećeg lica, biće automatski prosledjene nadležnim organima vlasti.
Zabranjeno je da korišćenje Internet prodavnice i sadržaja objavljenog na njoj u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava. 
 
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresu office@autobiznis.rs, telefon +381 (0) 21 540 575 i +381 (0) 21 540 575, ili pismenim putem na adresu: "Auto Biznis" STKR, Braće Ribnikar 65, Novi Sad 21000.